Obowiązek utrzymania czystości na chodnikach nie należy do zadań gminy a do właścicieli przyległych nieruchomości.

 

I to właśnie oni ponoszą odpowiedzialność za uprzątnięcie śniegu z chodników a także za ewentualne wypadki jakie mogą mieć miejsce na skutek nie odśnieżenia chodnika. Warto również wiedzieć, że gmina nie pokrywa wydatków na narzędzia niezbędne do odśnieżania, jak również kosztów poniesionych na zakup soli i piasku do posypywania chodników.

 

 

 

Oferujemy usługę odśnieżania :

 

Odśnieżanie ulic wewnętrznych i dojazdów 2,00- 3,00 zł / m2

O
dśnieżanie boisk, placów, parkingów 1,00- 2,50 zł / m2

Wywóz śniegu od 30 zł / m3